Het gebruik van onze cookies begrijpen en beheren

North Europe Life Belgium NV hanteert een streng beleid voor de bescherming van de informatie die u ons toevertrouwt.

Algemene principes

We beschouwen uw persoonsgegevens en alle gegevens die u ons meedeelt op onze website of die tijdens het surfen gegenereerd worden als vertrouwelijk.

Conform de reglementaire verplichtingen en in overeenstemming met ons Charter inzake beveiliging en beheer van persoonsgegevens bewaren wij die informatie in versterkte beveiligingsomstandigheden en dat gedurende een beperkte tijdspanne die in verhouding staat tot de doeleinden waarvoor u ons die gegevens heeft meegedeeld.

Bepaalde informatie die in de formulieren gevraagd wordt, is verplicht en wordt aangeduid met een asterisk. Als u ervoor kiest om ons die gegevens niet mee te delen, dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Cookies

Een cookie is een bestand dat door een website verstuurd wordt naar uw browser en op uw toestel waarmee u op het internet zit (uw computer of smartphone bijvoorbeeld) opgeslagen wordt.

Met de cookies die we gebruiken, kunnen we u niet rechtstreeks identificeren, maar ze registreren informatie in functie van het gebruik dat u van onze website maakt (navigatie, toegang tot accounts).

Waarom cookies gebruiken?

De cookies die op deze website gebruikt worden, zijn bedoeld om uw navigatie te beveiligen en te vereenvoudigen.

Deze cookies maken het voor ons ook mogelijk om te analyseren hoe vaak de site bezocht wordt, om de diensten die we u voorstellen te verbeteren en om de beveiliging te versterken.

Om veiligheidsredenen kan het weigeren om een cookie te aanvaarden ertoe leiden dat sommige delen van de site niet toegankelijk zijn.

Zelf uw browser instellen om al dan niet cookies te aanvaarden

U kunt bovendien zelf regelmatig cookies wissen via uw browser.

Om te weten hoe u uw cookies en uw voorkeursinstellingen moet beheren, kunt u het helpgedeelte van uw browser raadplegen:

Toestemming geven of weigeren

Als u onze website bezoekt, dan verschijnt er een melding dat er cookies gebruikt worden. Als u verder surft op onze site wordt er ook vermeld dat u dan die cookies aanvaardt (u kunt op elk moment terugkomen op die beslissing door u te verzetten tegen het bewaren van cookies).

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op onze site. Ze hebben allemaal een ander doel. Sommige zijn nodig voor het gebruik van onze site.

Strikt noodzakelijke cookies

Dat zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze site./p>

Ze maken het mogelijk om de belangrijkste functionaliteiten van onze site te gebruiken (bijvoorbeeld toegang tot uw account). Zonder die cookies kunt u onze site niet op een normale manier gebruiken. Het gaat om cookies die opgeslagen worden en enkel van toepassing zijn op de werking van onze site. Er moet geen toestemming gegeven worden voor de cookies die essentieel zijn voor het gebruik van onze site.

De belangrijkste "essentiële cookies" die we gebruiken
Naam Functie
nid Met deze cookies kunnen we uw profiel identificeren (uw bank, uw taal) zodat we u kunnen verbinden met uw persoonlijke ruimte.
sid
mid
IdSes Cookie dat de unieke identifier van de identificatiesessie bevat.
lastCnx Laatst gebruikte identificatiemiddel.
SessionStart Datum/beginuur van de sessie.
SessionTimeout Time-out van de sessie.

Cookies voor prestatieanalyse

Dit zijn cookies waarmee we het gebruik en de prestaties van onze site kunnen bepalen en waarmee we de werking ervan kunnen verbeteren.

De belangrijkste "cookies voor prestatieanalyse" die we gebruiken
Naam Functie
_ga Deze cookies zijn afkomstig van Google Analytics dat door deze site gebruikt wordt voor de opvolging van de bezoekers. De gegevens over het gebruik van de site worden door Google overgedragen en opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt die informatie voor de hoe de site gebruikt wordt en om rapporten op te stellen over de activiteit van de gebruikers (bezochte pagina's, via welk type randapparatuur, duur van het bezoek ...)
_gat
_gid
_utma
_utmz
_utmb
_utmc
_utmt
Ik aanvaard het gebruik van cookies voor prestatieanalyse

Reclamecookies

Dat zijn cookies die gebruikt worden om u reclame te tonen of om informatie te geven die aangepast is aan uw interesses.

Dat zijn cookies die gebruikt worden om u reclame te tonen of om informatie te geven die aangepast is aan uw interesses.

Als u deze reclamecookies weigert, dan heeft dat geen invloed op het gebruik van onze site. Indien u deze reclamecookies weigert, zorgt dat er echter ook niet voor dat u geen reclame meer zult zien op onze site. U zult enkel reclame te zien krijgen die geen rekening houdt met uw interesses of voorkeuren.

De belangrijkste "reclamecookies" die we gebruiken
Naam Functie
capping Dit cookie maakt het mogelijk om het aantal keer dat u reclame te zien krijgt beperkt te houden
DoubleClick Reclamecookies maken het mogelijk om doelgericht te werk te gaan en om commerciële aanbiedingen te tonen die aangepast zijn aan uw behoeften.
Google Adwords
Ik aanvaard het gebruik van reclamecookies

Cookies van sociale media

Onze website bevat deelknoppen voor Facebook of Twitter waarmee u onze content kunt delen op sociale media. Als u die deelknoppen gebruikt, dan wordt er een link gemaakt met de servers van die sociale media en wordt er een cookie van een derde geïnstalleerd nadat u uw goedkeuring heeft gegeven. Als u ingelogd wordt op sociale media via uw bezoek aan onze site, dan kunt u met de deelknoppen de content die u via uw gebruikersaccount heeft geraadpleegd ook linken.

We vragen u om het beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die sociale media te raadplegen zodat u op de hoogte bent hoe ze de informatie gebruiken die ze mogelijk ontvangen via die deelknoppen.

Ik aanvaard het gebruik van cookies van sociale media

Levensduur cookies

Alle cookies, behalve de essentiële cookies, hebben een levensduur van minder dan 13 maanden.

Vos Choix :

Top of page