Een professionele aanpak voor al onze cliënten

SUPPORT CENTER

Klantenservice is een topprioriteit voor North Europe Life Belgium NV en dus zetten we ons elke dag opnieuw in om een professionele dienstverlening te verschaffen aan onze klanten.

Contacteer North Europe Life Belgium NV

Aanvraag tot tussenkomst

Procedure in geval van werkonbekwaamheid

Om een nieuwe werkonbekwaamheid te melden, stuurt u ons :

 1. De Aangifte van werkonbekwaamheid, ingevuld en ondertekend door de verzekerde
 2. Het Medisch Attest, ingevuld en ondertekend door de arts van de verzekerde,
 3. Een origineel attest van uw ziektekostenverzekering, waarop uw werkonbekwaamheid wordt bevestigd

Om een bestaande werkonbekwaamheid te verlengen, stuurt u ons :

 1. Een origineel attest van de arts van de verzekerde, waarop de verwachte datum van beëindiging van de werkonbekwaamheid wordt bevestigd
 2. Een origineel attest van uw mutualiteit, waarop uw werkonbekwaamheid wordt bevestigd

Procedure in geval van overlijden

Om een procedure in geval van overlijden van de verzekerde te starten, stuurt u ons :

 1. Het Getuigschrift bij overlijden, ingevuld en ondertekend door de arts van de verzekerde,
 2. Een eensluidend afschrift van de officiële overlijdensverklaring van de verzekerde,

Beheer van de klachten

Van uw verzekeraar verwacht u uiteraard niets anders dan een uitstekende service... en gelijk hebt u ! Bent u tevreden, dan horen we dat graag. Want als u tevreden bent, dan zijn wij dat ook.

Maar we willen nog verder gaan en er evengoed voor u zijn, indien u niet helemaal tevreden bent, door te luisteren naar uw klacht of eventuele suggesties.

Alleen zo kunnen we onze service voortdurend verbeteren en u in de toekomst nog beter dienen. Hebt u een suggestie of wilt u uw klacht kwijt ? Contacteer dan alvast onze medewerkers en laat het ons weten.

De klachtenprocedure stap voor stap

Wij wensen :

 • het onze klanten mogelijk te maken op eenvoudige manier hun klachten te verwoorden,
 • naar de klachten luisteren,
 • te overwegen hoe onze klanten zouden willen dat wij hun klachten oplossen,
 • ons ervan verzekeren dat onze klanten tevreden zijn met de manier waarop hun klacht is behandeld

Hoe en waar uw klacht in te dienen ?

Wij zetten ons in om elke klacht eerlijk en snel op te lossen, met personeel dat hiervoor over de juiste ervaring, kennis en autoriteit beschikt. Meestal kan dit ook, wanneer zo snel mogelijk contact met ons wordt opgenomen. Wij zullen trachten alle klachten op te lossen door naar de zorgen van onze klanten te luisteren en samen met hen een akkoord te vinden over een oplossing.

Hiertoe verzoeken wij onze klanten vriendelijk om hun klachten/bezorgdheid schriftelijk te melden aan :

NELB - North Europe Life Belgium NV
Koning Albert II-laan 2
1000 Brussel

of via email op het volgende adres : nelb-complaints@nelb.be

Binnen de 3 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw klacht. Het is de bedoeling om u dan binnen een termijn van 4 weken een definitief en gemotiveerd antwoord te geven op uw klacht of vraag.

Niet tevreden met het antwoord ?

Je hebt nadien altijd de mogelijkheid om de Ombudsman van de Verzekeringen te contacteren.
Adres : de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Tel : 02/547.58.71
via mail : info@ombudsman-insurance.be
De Ombudsdienst van de Verzekeringen is een gekwalificeerde entiteit om een oplossing te zoeken voor een verzekeringsgeschil buiten het gerechtelijk systeem om.

U vindt nog meer handige informatie op de website van de ombudsman.

Polisbeheer

Verzekeringscontracten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ten allen tijde worden aangepast. Ter bescherming van onze klanten dienen alle aanvragen tot wijziging ons schriftelijk en ondertekend door de verzekeringsnemer toegestuurd te worden. De wijzigingen kunnen uiteraard ook via uw verzekeringsbemiddelaar worden behandeld.

Alle soorten wijzigingen zijn mogelijk :

 • Demografische gegevens,
 • Begunstigden,
 • Premie bedrag en betaling,
 • Verzekerd kapitaal,
 • Product,
 • etc...

Top of page