Segmentatie

Segmentatiecriteria voor de individuele levensverzekeringen van North Europe Life Belgium NV

Segmentatie

De Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 april 2014. Eén van de belangrijke vernieuwingen van deze Wet handelt over de verzekeringstechniek "segmentatie". Het onderdeel over segmentatie heeft tot doel de transparantie te verhogen en de consumenten te beschermen tegen arbitraire segmentatie. De individuele levensverzekeringen vallen onder de segmentatiebepalingen van de Wet.

De Wet bepaalt dat elke segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de dekking objectief moet worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk moeten zijn.

North Europe Life Belgium NV publiceert hieronder de criteria die zij hanteert in het kader van de segmentatie van haar individuele levensverzekeringen, en dit zowel bij een aanbod, een voorstel tot aanpassing, alsook het geval van ontbinding of weigering tot verzekering, om het van toepassing zijnde tarief en de omvang van de waarborg te bepalen.

Deze criteria zijn verbonden aan :

  • De acceptatie
  • De tarifering en/of de omvang van de waarborg

De segmentatiecriteria verbonden aan de acceptatie zijn :

  • De gezondheidstoestand op het ogenblik van het onderschrijven. Dit criterium is belangrijk omdat het toelaat in te schatten of u gezondheidsproblemen heeft die een invloed kunnen hebben op uw levensverwachting. Dit risico kan bijvoorbeeld toenemen indien u aan bepaalde ziektes zou lijden. Een medische vragenlijst en/of een medisch onderzoek kan/kunnen dus van u worden gevraagd.
  • De leeftijd van de te verzekeren persoon, want hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het overlijdensrisico.

De volgende segmentatiecriteria zijn verbonden aan het tarief en/of de omvang van de dekking :

  • De leeftijd van de verzekerde, aangezien het statistisch overlijdensrisico toeneemt met de leeftijd. Om die reden zal uw verzekeringspremie stijgen in functie van uw leeftijd
  • Het beroep, aangezien dit uw levensverwachting kan beïnvloeden in functie van gevaarlijkheid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor hoogtewerkers, bij wie de kans op een werkongeval hun overlijdensrisico aanzienlijk doet toenemen.
  • Het feit of men al dan niet roker is. Roken heeft een invloed op uw levensverwachting. Bijgevolg heeft het al dan niet roker zijn een invloed op uw verzekeringspremie.
  • Uw lengte en gewicht. Zo brengt een aanzienlijk overgewicht gezondheidsrisico’s met zich mee, die zich vertalen in het tarief van uw verzekeringspremie.
Top of page